TV IMAGO - KACZOROWSKI 2000 - 2006:

Wykłady hipnozy w Moskwie i Sankt Petersburgu

Hipnoza-hipnoterapia - materiały archiwalne dr. Kaczorowskiego, Moskwa, Sankt Petersburg 2000-2006r.