TV IMAGO - KACZOROWSKI 2016:

14/16 PANEL DYSKUSYJNY

p.t. "Imagoterapia i działalność charytatywna"

14/16 panel dyskusyjny - imagoterapia i działalność charytatywna