TV IMAGO - KACZOROWSKI 2014:

Zbiorowe Seanse Uzdrawiające - Londyn listopad 2014

Seanse uzdrawiające Kaczorowskiego w Londynie, listopad 2014r.