TV IMAGO - KACZOROWSKI 2014:

Wykład Kaczorowskiego w Kościele św. Jana, Londyn 2014r.

Wykład Kaczorowskiego w Kościele św. Jana w Londynie w 2014 roku. Hipnoterapia i imagoterapia.