TV IMAGO - KACZOROWSKI 2015:

Wywiad W Radio Toronto

Wywiad Kaczorowskiego w radio Toronto Polonia.