TV IMAGO - KACZOROWSKI 2015:

Seanse Kaczorowskiego w Toronto, 2015r.

Zbiorowe seanse uzdrawiające Kaczorowskiego, Toronto 2015r. Kaczorowski, Anderson, Piotrowski.