TV IMAGO - KACZOROWSKI 2015:

Dwupunkt: Hipnoza + Hipnoterapia

Rozmowa Kaczorowskiego z Maćkowskim nt. hipnozy i hipnoterapii.