TV IMAGO - KACZOROWSKI 2014:

Zbiorowe seanse uzdrawiające, rozmowa z R.Królem

Rozmowa Andrzeja Kaczorowskiego z Ryszardem Królem nt. zbiorowych seansów uzdrawiających. Wrocław 2014 r.