TV IMAGO - KACZOROWSKI 2014:

Uzdrawianie duchowe i inne terapie, Wrocław 2014 r.

Rozmowa na temat uzdrawiania duchowego i innych terapii.