TV INFO 2023

PSYCHOMANIPULACJA W TRAKCIE TRANSU HIPNOTYCZNEGO,JEDNOŚĆ UMYSŁU,CIAŁA,DUSZY JEST ŻYCIEM I ISTNIENIEM WIARA WE WŁASNĄ MOC UZDRAWIA TO STAN ŚWIADOMOŚCI-PANEL DYSKUSYJNY 11/23 KACZOROWSKI&UFNAL

LINK DO FILMU FILM!!!

TV INFO 2023 PSYCHOMANIPULACJA W TRAKCIE TRANSU HIPNOTYCZNEGO,JEDNOŚĆ UMYSŁUCIAŁA,DUSZY JEST ŻYCIEM I ISTNIENIEM WIARA WE WŁASNĄ MOC UZDRAWIA TO STAN ŚWIADOMOŚCI-PANEL DYSKUSYJNY 11/23 KACZOROWSKI&UFNAL