TV IMAGO KACZOROWSKI 2017:

37/17 PANEL DYSKUSYJNY

p.t. "Siły obronne psychiki i organizmu"

37/17 panel dyskusyjny - imagoterapia i wzmacnianie sił obronnych organizmu