TV IMAGO - KACZOROWSKI 2017:

20/17 PANEL DYSKUSYJNY

p.t. "Imagoterapia jako metoda terapeutyczna"

20/17 panel dyskusyjny - rozmowa Daniłowa i Kaczorowskiego o imagoterapii jako metodzie terapeutycznej.