TV IMAGO - KACZOROWSKI 2017:

11/17 PANEL DYSKUSYJNY

p.t. "Odejście od ciała w stanie szoku"

11/17 panel dyskusyjny - rozmowa o dr. Kaczorowskiego, mgr. Filipka oraz Pana Juliana - uczestnika zdarzenia odejścia duszy od ciała. Temat rozmowy koncentruje się wokół odejścia od ciała w stanie szoku, na pograniczu śmierci.

Studio Urody Hypnosis

ul. Sportowa 2/2
55-095 Mirków
tel. 798277004

www.studiohypnosis.pl