TV IMAGO - KACZOROWSKI 2016:

Imagoterapia w procesie terapeutycznym

Rozmowa dr. Kaczorowskiego i Daniłowa nt. imagoterapii w procesie terapeutycznym. Film edukacyjno-poglądowy 1/03/16. Marzec 2016r.