TV IMAGO - KACZOROWSKI 2016:

11/16

- Zajęcia praktyczne imagoterapii

11/16 panel dyskusyjny - zajęcia praktyczne w imagoterapii Kaczorowskiego