TV IMAGO KACZOROWSKI 2013:

Egzorcyzmy - uwolnienia duchowe p. Lucyny

Egzorcyzmy i reinkarnacja w imagoterapii Kaczorowskiego. Seans uwolnień duchowych i reinkarnacji p. Lucyny. Londyn, luty 2013r.