TV IMAGO KACZOROWSKI 2014:

Egzorcyzmy - uwolnienia duchowe i reinkarnacja p. Karoliny

Egzorcyzmy i reinkarnacja w imagoterapii Kaczorowskiego. Seans uwolnień duchowych i reinkarnacji p. Karoliny w celach terapeutycznych z udziałem terapeutki Marleny Anderson. Londyn, czerwiec 2014r.