TV IMAGO KACZOROWSKI 2012:

Egzorcyzmy - seans uwolnienia duchowego p. Angeliki

Egzorcyzmy i reinkarnacja w imagoterapii Kaczorowskiego. Seans uwolnień duchowych i reinkarnacji pani Angeliki w celach terapeutycznych.