TV IMAGO KACZOROWSKI 2011: 

Egzorcyzmy - uwolnienia duchowe bytów Ryszarda

Egzorcyzmy i reinkarnacja w imagoterapii Kaczorowskiego. Seans uwolnień duchowych bytów p. Ryszarda. Wrzesień 2011r.