TV IMAGO KACZOROWSKI 2012:

Reinkarnacja i uwolnienia duchowe p. Justyny i p. Agnieszki

Reinkarnacja i uwolnienia duchowe w imagoterapii Kaczorowskiego. Seans imagoterapii w regresji wieku i reinkarnacyjnej p. Justyny i p. Agnieszki z udziałem medium. Wrocław, sierpień 2012r.