TV IMAGO KACZOROWSKI 2011:

Podróż p. Sebastiana w poprzednie wcielenia

Reinkarnacja w imagoterapii Kaczorowskiego. Tęsknota do klimatów wiejskich - podróż p. Sebastiana w poprzednie wcielenia w celach terapeutycznych oraz uwolnienia duchowe.